มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดต้นแบบโรงเรียนบนภูเขาสูงทางภาคเหนือ กับโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

สำหรับโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 จังหวัดเชียงราย ถือเป็นอีกโรงเรียนต้นแบบอีกที่หนึ่งที่อยู่บนภูเขาสูงทางภาคเหนือสุดของไทย เป็นโรงเรียนดีเด่นในด้านโภชนาการ เพราะนอกจากการศึกษาวิชาการเรียนทั่วไปแล้วยังสอดแทรกวิชาการในการดำรงชีพ อาทิ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การทำแปลงผัก การปศุสัตว์ ที่เด็กนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นอาชีพในอนาคตได้

หนึ่งในความสำเร็จของโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 นั้น ก็เป็นโครงการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มอบกองทุน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ก็เป็น 1 ในจำนวน 30 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2563 เลี้ยงไก่จำนวน 200 ตัว ในรุ่นแรก และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นที่ 1 ในการทำกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากประกอบเป็นอาหารกลางวันแล้วยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นอกจากนี้ ยังได้นำผลผลิตไข่ไก่ไปจำหน่ายแก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงไข่ไก่ที่ใหม่ สด และสะอาด ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนและชุมชนที่อยู่บนเขาแล่ะห่างไกลตัวเมือง แต่นักเรียนและคนในชุมชนก็ได้รับสารอาหารที่ครบและได้รับประทานไก่ไข่ที่สดสะอาดตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ของประเทศ โรงเรียนฯ ยังมอบผลผลิตไข่ไก่เป็นน้ำใจในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอีกด้วย