ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือของนักเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า โรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พีฒนาชีวิตชนบท

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดาร ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย นักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งมีฐานะยากจน

วันนี้นักเรียนในโครงการไก่ไข่ฯทำผลิตภัณฑ์ฝีมือของนักเรียนจำหน่าย ฝากผู้มีจิตศรัทธาช่วยอุดหนุนน้องๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของครู นักเรียน และเป็นแรงเสริมสำหรับการต่อยอดโครงการไก่ไข่ฯต่อไป

คลิกชมผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย
https://banhuaykarschool.com/