มูลนิธิฯ เปิดเรื่องราวจากคนทำงาน ที่สร้างกำลังใจทำความดีเพื่อสังคม จากโครงการซีพีคืนสุขผู้สุงวัยในชนบทที่ห่างไกล ตอน คุณยายคำฝอย บัวชุม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุทั่วประเทศ ที่มีความยากไร้ในชนบทที่ไม่มีคนดูแล โดยร่วมสมทบเงินค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท ต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนอกเหนือจากภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

คุณยายคำฝอย บัวชุม เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุของโครงการซีพีคืนสุขผู้สุงวัยในชนบทที่ห่างไกล ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ให้เข้าร่วมพิจารณาเข้าร่วมโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ฯ

คุณดาเรศ สุทธิรักษ์ ผู้บริหารโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล เล่าว่า เมื่อครั้งที่เราได้ไปสำรวจและสัมภาษณ์คุณยาย พบว่า จากถนนทางเข้าบ้านคุณยาย มีแต่ป้ายนามสกุลบัวชุมจากต้นซอยไปจนจรดปลายซอย อดคิดไม่ได้ว่านี่คือวงค์ษาคณาญาติของคุณายแน่นอน เมื่อมาถึงบ้านคุณยาย สภาพของบ้านมีความทรุดโทรม และเมื่อมองขึ้นไปบนชานบ้านมีร่างสตรีสูงอายุผอมบาง ผมเป็นสีดอกเลา หลังจากได้รับคำแนะนำจึงทราบว่าคือคุณยายคำฝอย

คุณยายเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า เดิมทีคุณยายสมรสกับสามีซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบล ฐานะมีอันจะกิน แต่ไม่มีบุตร มีบ้านหลังใหญ่ปลูกบนที่ของตัวเองเป็นสองหลังเชื่อมต่อกัน ต่อมาเมื่อสามีของคุณยายติดการพนัน สมบัติทุกอย่างที่มีจึงค่อยๆหมดไป และเมื่อสามีเสียชีวิต คุณยายก้อาศัยอยู่ตามลำพัง รับจ้างแกะมะขามเปียก และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงินยังชีพเลี้ยงตัวเอง และอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมตลอดมา เมื่อข้ามถนนในหมู่บ้านไปฝั่งตรงข้าม จะเห็นผักสวนครัวของคุณยาย ซึ่งปลูกไว้กินและแจกจ่ายให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง และด้านหลังบ้านของคุณยายยังมีสวนผลไม้ เป็นกล้วยหอม และกล้วยน้ำว้าที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย นอกจากนี้คุณยายยังเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่จะต้องไปรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อครั้งที่มามอบเงินสงเคราะห์ให้กับคุณยายคำฝอย จึงมีโอกาสได้พบกับ นายกอบตโคกหินแฮ่ กำนัน และผู้แทนหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน้องๆพนักงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆในพื้นที่ร่วมกันมาให้กำลังใจคุณยาย ซึ่งในแต่ละครั้งที่ไปเยี่ยมคุณยาย จะพบว่าหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญกับการดำรงชีพของคุณยาย จากการที่มีโอกาสคุยกับ นายกอบต. ในเรื่องที่จะปรับปรุงบ้านคุณยายเพื่อความปลอดภัยในการอาศัย แม้กาลเวลาจะล่วงเลยความตั้งใจและความพยายามที่จะสานความฝันของคุณยายให้เป็นจริงก็ไม่ช้าเกินรอ

ปัจจุบัน คุณยายคำฝอย บัวชุม มีบ้านหลังใหม่จากการช่วยเหลือของอบตโคกหินแฮ่ และเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณยายเปิดใจว่า ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้รับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเงินที่ได้จากมูลนิธิฯ คุณยายเอาไปซื้อกับข้าว ทำบุญ และยังไปเป็นจิตอาสากวาดลานวัดตามที่แรงตัวเองมี ทุกครั้งที่ไปพบคุณยาย จะเห็นแววตาที่ฉายความสุข และคุณยายมักจะให้ศีล ให้พรกับทุกคนที่ไปเยี่ยมคุณยายเสมอ

“ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาช่วยเหลือในทุกด้าน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น และสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆไปทำบุญสร้างกุศลให้ตนเองและคนรอบข้างได้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต”

เรื่องราวจาก : คุณดาเรศ สุทธิรักษ์

######