วัน “สตรีสากล” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเสนอคุณ “อารีรัตน์ เหลือหลาย” หนึ่งในผู้ที่มุ่งมั่นช่วยสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่อุทิศตนทำหน้าที่ “ครู” ควบ “ผู้ปกครอง” ผสานรวมเป็น “ครอบครัว”

📌 สำหรับโครงการนี้ นอกจากเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อง ๆ ยังต้องมาพักค้างประจำร่วมกับพี่เลี้ยงมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เพื่อน้อง ๆ นักเรียนทุนฯ เข้ารับการฝึกทักษะ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะความเป็นผู้นำและคุณธรรม โดยมูลนิธิมุ่งหวังเป้าหมายสร้างสรรค์ความดี 4 ประการ คือ คนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งแวดล้อมดี

🧑🏻 คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย หรือพี่รี เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จึงเป็น “ผู้นำ”

ในกองทัพนี้ ที่ต้องคอยดูแลน้อง ๆ นักเรียนภายในศูนย์ฝึกฯ โดยรับบทเป็นทั้ง ครู” และ “ผู้ปกครอง” ของน้อง ๆ กว่า 60 ชีวิต และอยู่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานที่ไม่มีวันหยุด

🗣 พี่รีเล่าว่า ในฐานะผู้นำเราต้องวางแผนว่า จะทำยังไงให้เค้าเติบโตมีชีวิตที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นความคาดหวังของทุกฝ่าย ทั้งตัวเราเอง มูลนิธิฯ รวมถึงครอบครัวของน้อง ๆ ทำให้เราต้องตระหนักและทำหน้าที่ของตรงนี้ให้ดี เรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยเติมเต็มเด็กๆ ให้เติบโตมามีชีวิตที่ดี เป็นงานช่วยสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา อาชีพ และฐานะทางสังคม

สิ่งที่เราต้องมีในการทำงานตรงนี้ เพื่อให้น้อง ๆ ที่มาจากหลากหลายครอบครัว มาอยู่ครอบครัวใหม่ภายในศูนย์ฝึกฯ คือ ต้องทำให้น้องเห็นว่าเราหวังดีกับเค้าอย่างจริงใจ ซึ่งไม่ว่าเรื่องอะไร เราพร้อมอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือ เช่น เมื่อมีเรื่องเจ็บป่วย เรื่องเรียน เรื่องปัญหาส่วนตัวอื่นๆ ทำให้น้อง ๆ เกิดความอบอุ่นและไว้ใจเรามากขึ้น จนเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่เหมือนกับ “ครอบครัว”

นอกจากนี้ การได้เห็นน้อง ๆ หลายคนประสบความสำเร็จ ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในหน้าที่ ในอาชีพที่ทำ นอกจากนี้ยังได้เห็นน้องประสบความสำเร็จ บางคนเติบโตกลับไปอยู่ในชุมชน พัฒนาชุมชน เป็นผู้นำในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งวัดได้ว่าโครงการฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้