หน้าแรก


ข่าวสารและกิจกรรม

admin

19 เมษายน 2021

admin

10 เมษายน 2021

admin

7 เมษายน 2021

admin

5 เมษายน 2021

admin

2 เมษายน 2021

admin

2 เมษายน 2021

.

เรื่องเล่าคนมูลนิธิฯ


วีดีโอคลิป


โครงการของเรา มี 3 ด้าน

———–

โครงการ ไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

“กองทัพเดินด้วยท้อง” เราอยากให้น้องๆ มีสุขภาพที่ดี อิ่มท้อง เพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ในโรงเรียนทุกๆวัน

———————————————————————————————-

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เลขที่ 313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
Email: CPfoundation@cpf.co.th

ติดตามเราได้อีกช่องทางที่