หน้าแรก


ข่าวสารและกิจกรรม

.

28 กุมภาพันธ์ 2021

.

26 กุมภาพันธ์ 2021

.

26 กุมภาพันธ์ 2021

.

26 กุมภาพันธ์ 2021

.

25 กุมภาพันธ์ 2021

.

22 กุมภาพันธ์ 2021

.

เรื่องเล่าคนมูลนิธิฯ


วีดีโอคลิป


โครงการของเรา มี 3 ด้าน

———–

โครงการ ไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

“กองทัพเดินด้วยท้อง” เราอยากให้น้องๆ มีสุขภาพที่ดี อิ่มท้อง เพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ในโรงเรียนทุกๆวัน

———————————————————————————————-

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามเราได้อีกช่องทางที่