มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม จัดปฐมนิเทศโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ใน ปี 2564 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 แห่ง จากทั่วประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมของน้อง ๆ นักเรียน กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยเมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดปฐมนิเทศโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 17, โรงเรียนทัพทิมสยาม 03 , โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี , โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และ โรงเรียนบ้านรัตนะ

สำหรับการจัดปฐมนิเทศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด จึงได้จัดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ การจัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างโรงเรือน การติดตั้งอุปกรณ์กรงตับ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานธุรกิจไก่ไข่ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทีมงานมูลนิธิฯ ต้องลงพื้นที่คัดเลือก สำรวจ และประเมินความพร้อมของโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่สมัครมาทั้งหมดทุกโรงเรียนในปีนี้ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม และความตั้งใจ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา – ชุมชน เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ ที่จะรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มาดำเนินการในโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่จะดำเนินโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 880 แห่งทั่วประเทศ

ขอขอบคุณเรื่องราว และภาพจากทีมงานมูลนิธิฯ