เปิดใจ “ผู้สูงอายุ” ถึงชีวิตความเป็นอยู่ ภายหลังเข้าร่วมโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล

ตามที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุทั่วประเทศ ที่มีความยากไร้ในชนบทที่ไม่มีคนดูแล โดยร่วมสมทบเงินค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท ต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนอกเหนือจากภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

โดยมีผู้สูงอายุจากจังหวัดนครพนม ได้เปิดใจบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ จากการที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนที่บ้านในทุกๆเดือน ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล เพื่อติดตามความคืบหน้าผู้สูงอายุในโครงการฯ

คุณยายกองพัน นาคพงษ์ เล่าถึงความรู้สึก ภายหลังเข้าร่วมโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกลว่า พอมาเข้าร่วมโครงการ ก็ได้รับเงินสมทบค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท ต่อเดือน ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ สามารถนำเงินไปซื้ออาหาร ซื้อนม ซื้อยาให้ลูก ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น

ทางด้าน คุณยายโคตะมี สารทอง เล่าว่า สำหรับเงินค่าครองชีพที่ทางมูลนิธิฯมอบให้ทุกเดือน ส่วนมากก็ให้ลูกนำไปซื้ออาหาร ส่วนของใช้ส่วนตัวก็นำไปซื้อแพมเพิสที่ต้องใช้ทุกวัน นอกจากนี้ก็มียานวด ยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ก็ยังไม่ได้สุขสบายมาก แต่มีกินดีขึ้น ได้กินในสิ่งที่ชอบ ซึ่งก็นำเงินไปใช้โดยแบ่งสันปันส่วนอย่างดี นอกจากนี้ที่บ้านก็มีปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมารับประทาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

ทางด้าน คุณตาสมชาติ บริบูรณ์ เล่าว่า สำหรับค่าครองชีพที่ได้มา อันดับแรกนำมาซื้อข้าว หลังจากนั้นถึงเป็นปัจจัยอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ลูกไปโรงเรียนในแต่ละวัน ซื้อชุดนักเรียนให้ลูก จ่ายค่าไฟ ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโครงการ ทำให้ได้รับค่าครองชีพมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็นำไปจ่ายค่าไฟ 600 บาท และนำไปซื้อกับข้าวให้ลูก นอกจากนี้ยังแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในแต่ละเดือนพอได้รับเงินมาก็จะนำไปซื้อข้าวสารเป็นอย่างแรก.

และ คุณยายคำฝอย บัวชุม เล่าว่า เมื่อได้รับเงินจากมูลนิธิฯมา ก็นำไปซื้อข้าวบ้าง นำไปทำบุญบ้าง ช่วยสงเคราะห์บ้าง ทำให้ชีวิตถูกเติมเต็มและมีความสุขมากยิ่งขึ้น เหมือนได้ต่ออายุไปอีก อายุ 82 ปีแล้ว ซึ่งที่บ้านคุณยายก็ปลูกตะไคร้ ปลูกกล้วยน้ำว้า ไว้ตัดขายบ้าง

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 ทำให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่นำมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลในด้านสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

######