มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” เสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่พ่อแม่และเด็กในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์

เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” เสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่เด็กและผู้ปกครองในโครงการครอบครัวอุปการะฯ ณ ฟาวเท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 38 คน

คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กล่าวในงานว่า“เป็นโอกาสที่ดีที่มูลนิธิฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความผูกพันธ์ เสริมพลังใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และถือโอกาสเป็นตัวแทนในการขอบพระคุณพ่อแม่ ที่ได้รับเลี้ยงดูเด็ก ๆ ด้วยหัวใจอันอบอุ่น ในขณะเดียวกันก็อยากปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักกตัญญู รู้คุณ ที่พ่อแม่ได้เสียสละอบรมเลี้ยงดู ให้เด็ก ๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับความรัก และการเอาใจใส่ นอกจากจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ เพื่อเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเกราะป้องกันให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคต”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความกตัญญู ให้แก่เด็กในโครงการครอบครัวอุปการะฯ ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้เกิดการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำเทียนหอม ทำสบู่เหลว การจัดสวนขวด การเพ้นท์กระถาง การปั้นดิน การทำพิซซ่า และการให้อาหารสัตว์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครอบครัว เติมรักสร้างความผูกพันแก่กันและกัน เกิดการเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากเด็กและครอบครัวเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

หลังจบกิจกรรมเด็ก ๆ ได้เลือกผลงานที่ชื่นชอบมาหนึ่งชิ้นงาน มอบเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่อุปการะ พร้อมกับมอบพวงมาลัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติอีกด้วย เพื่อสำนึกในบุญคุณที่พ่อแม่อุปการะฯ ได้ให้การอบรมเลี้ยงดูมาโดยตลอด สร้างความประทับใจ ความรัก และความอบอุ่นกันทั้งแม่และลูก นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้รู้จักแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย