มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คัดเลือกนักเรียนโรงเรียน ตชด. เข้าโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์รุ่นที่19

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย คุณอัญชลี เกิดทอง คุณเกียรติศักดิ์ สายแวว และ คุณธนกฤต บรรเทิงสุข ได้ลงพื้นที่ กก.ตชด.ที่ 12 จ.จันทบุรี เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ป.6 จากโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียนจากทั้งหมด 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. รร. ตชด.บ้านน้ำอ้อม
2. รร. ตชด.บ้านเขาสารภี
3. รร. ตชด.วังศรีทอง
4. รร. ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 1
5. รร. ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย
6. รร. ตชด.บ้านนาอีสาน

ในการรับทุนจากมูลนิธิฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

โครงการดังกล่าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 รวม 18 รุ่นโดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ป.6 ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี จากโรงเรียน ตชด. ในสังกัดกองบังคับการ ตชด. ภาค 1 (ภาคกลาง) จำนวน 174 คน อาทิ จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

และสังกัดกองบังคับการ ตชด. ภาค 2 (ภาคอีสาน) จ.เลย จำนวน 13 คน ให้เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1-6 ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปีละ 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับทุนจะพักค้างและได้เรียนรู้วิธีจัดการอาชีพเกษตรขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนเป็นรุ่นที่ 19

และในโอกาสนี้ ทีมงานมูลนิธิฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมพูดคุยซักถามปัญหา ซึ่งปรากฏว่า แต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการได้ตามเป้าหมาย มีผลประกอบการดีเยี่ยม มีไข่ไก่ให้เด็กรับประทานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยังมีเพียงพอจำหน่ายเพิ่มโปรตีนในชุมชนอีกด้วย

โดย : ธนกฤต บรรเทิงสุข
สน.ประสานกิจการสัมพันธ์ เครือฯ