พล.อ.อ.ชลิต องคมนตรี และประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เยี่ยมเป็นกำลังใจนักเรียนทุนฯที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและที่ปรึกษา กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องจากพระราชดำริกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้ติดตามได้มาเยี่ยมให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี คุณสุปรี เบ้าสิงสวย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และคณะนักเรียนทุนฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

พล.อ.อ.ชลิต กล่าวให้โอวาทว่าขอให้ลูกๆหลานๆตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ค้นหาตัวตนของตัวเอง แล้วทำความฝันของตัวเองให้ได้เพราะทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญทั้งต่อตัวเองครอบครัวและประเทศชาติและให้ดูพี่ๆศิษย์เก่าเป็นต้นแบบในความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน

Cr:ธนกฤต