ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขยายความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายงานด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จ.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการเครือซีพี ติดตามการดำเนินงานโครงการ “อมก๋อยโมเดล” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูง สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม “ส่งสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวง้ม จ.เชียงราย
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่เยาวชน “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ภายใต้โครงการ “อมก๋อยโมเดล”
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าต่อเนื่อง ผนึกกำลังเครือข่าย อนุรักษ์สัตว์ป่า ปล่อย “ม้าเทวดา” (กวางผา) คืนสู่ธรรมชาติ เติมความสมดุลระบบนิเวศ ภายใต้แนวคิด “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” จ.เชียงใหม่
เครือซีพี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าพัฒนาศักยภาพจัดอบรมความรู้ ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล จ.บุรีรัมย์ เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอย่างยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล มอบโอกาสเยาวชนไทยได้เป็นนักบริบาลมืออาชีพที่มีหัวใจนักบริบาล พร้อมดูแลสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนวกองค์ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล และ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการเป็นผู้นำด้านจิตอาสา แก่ “หมอน้อย” เด็กและเยาวชน โรงเรียนป่าแดงวิทยา จ.เชียงราย
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังหน่วยงานวิชาการ สนับสนุนการวิจัยบ้านปลา“ทะเลสาบสงขลา” หลังสร้างบ้านปลาสำเร็จ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นเเหล่งประมงยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” เสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่พ่อแม่และเด็กในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกภาครัฐ-ชุมชน เดินหน้าปลูกต้นไม้ สร้างป่าต้นน้ำและป่าชุมชน ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค. 2566
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผนึกภาครัฐ จัดกิจกรรม “ปรับ เปลี่ยน ปลูก ป่าชุมชน สร้างสมดุลอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” จ.เชียงใหม่เดินหน้าปลูกต้นไม้สร้างป่าต้นน้ำ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และเครือซีพี จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมโดลในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ มุ่งสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่าย Desigh thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากพื้นฐานความสนใจ สู่ไอเดียเชิงธุรกิจ ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนบ้านห้วยไม้หก” ผ่านโครงการ “อมก๋อย โมเดล” เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสริมสร้างความผูกพัน ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
“แสงธรรมนำทาง ธรรมะนำสติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความกตัญญู ให้กับเยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ก้าวสู่ประตูธรรม
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผลักดันโครงการครอบครัวอุปการะฯ เข้าสู่ปีที่ 21 ผนึกกำลังมูลนิธิแคร์ฟอร์ชิลเดรน เสริมความแข็งแกร่งแนะแนวทางสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัวอุปการะ
รองประธานอาวุโสเครือซีพี ห่วงใยสถานการณ์หมอกควันไฟป่า มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน-ดับไฟป่า หนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เเละกรมอุทยานแห่งชาติฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกลุ่มทรู ผนึกกำลังเครือข่าย เปิดค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องจูน” นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองคุณภาพตอบเเทนคุณเเผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สืบสานพระราชดำริ สนับสนุนและส่งเสริมการปลูก “ป่านศรนารายณ์” ให้กับกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงเรียน Chersery Home จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เครือซีพี – ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลต่อเนื่อง
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 เดินหน้าขับเคลื่อน 14 โครงการ มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าคนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งเเวดล้อมดี สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนเครือซีพี
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องซองอุ๊” และ “น้องท็อป” จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองดีคุณภาพของสังคม
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง Makro ร้อยเรียงความดี จัดกิจกรรม “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” มุ่งเพิ่มพูนทักษะ “อาชีพดี” พร้อมเสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่น้องๆ ในโครงการครอบครัวอุปการะฯ
เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ พร้อมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งสร้าง 4 ดี ด้านพลเมืองดี นำร่องนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “อมก๋อยโมเดล” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 10,000 ไร่ ดึงความร่วมมือภาครัฐ ชุมชน กลุ่มธุรกิจซีพี ร้อยเรียงความดี สร้างสมดุลระบบนิเวศ คน ป่า สัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผนึกกำลังสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเตรียมปั้น”นักบริบาล” รองรับสังคมผู้สูงอายุ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังกับ ซีพี ออลล์ สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและศิลปะการชงกาแฟแบบมืออาชีพ ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำทัพกลุ่มธุรกิจเครือซีพี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสูตรอาหารด้วยวัตถุดิบในชุมชน มุ่งเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณปีบริหาร 2565 ขยายผลโมเดล “มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน” คนดี พลเมืองดี อาชีพดี และสิ่งแวดล้อมดี ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมที่ยั่งยืน
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูโมเดล “โครงการกตัญญูและศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างค่านิยม”ความกตัญญู” ยกย่อง และสร้างสุขผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่ดี