ข่าวสารและกิจกรรม

เครือซีพี และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าพัฒนาศักยภาพจัดอบรมความรู้ ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล จ.บุรีรัมย์ เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบอย่างยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล มอบโอกาสเยาวชนไทยได้เป็นนักบริบาลมืออาชีพที่มีหัวใจนักบริบาล พร้อมดูแลสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนวกองค์ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล และ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการเป็นผู้นำด้านจิตอาสา แก่ “หมอน้อย” เด็กและเยาวชน โรงเรียนป่าแดงวิทยา จ.เชียงราย
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังหน่วยงานวิชาการ สนับสนุนการวิจัยบ้านปลา“ทะเลสาบสงขลา” หลังสร้างบ้านปลาสำเร็จ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นเเหล่งประมงยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” เสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่พ่อแม่และเด็กในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกภาครัฐ-ชุมชน เดินหน้าปลูกต้นไม้ สร้างป่าต้นน้ำและป่าชุมชน ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค. 2566
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผนึกภาครัฐ จัดกิจกรรม “ปรับ เปลี่ยน ปลูก ป่าชุมชน สร้างสมดุลอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “อมก๋อย โมเดล” จ.เชียงใหม่เดินหน้าปลูกต้นไม้สร้างป่าต้นน้ำ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และเครือซีพี จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมโดลในโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ มุ่งสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่าย Desigh thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากพื้นฐานความสนใจ สู่ไอเดียเชิงธุรกิจ ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนบ้านห้วยไม้หก” ผ่านโครงการ “อมก๋อย โมเดล” เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสริมสร้างความผูกพัน ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
Read More »
“แสงธรรมนำทาง ธรรมะนำสติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความกตัญญู ให้กับเยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ก้าวสู่ประตูธรรม
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผลักดันโครงการครอบครัวอุปการะฯ เข้าสู่ปีที่ 21 ผนึกกำลังมูลนิธิแคร์ฟอร์ชิลเดรน เสริมความแข็งแกร่งแนะแนวทางสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัวอุปการะ
Read More »
รองประธานอาวุโสเครือซีพี ห่วงใยสถานการณ์หมอกควันไฟป่า มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน-ดับไฟป่า หนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เเละกรมอุทยานแห่งชาติฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกลุ่มทรู ผนึกกำลังเครือข่าย เปิดค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สืบสานโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาเกษตรกร พร้อมชูโมเดลครอบครัวอุปการะฯ สร้างต้นแบบสังคมที่เกื้อกูล
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องจูน” นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองคุณภาพตอบเเทนคุณเเผ่นดิน
Read More »
26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สืบสานพระราชดำริ สนับสนุนและส่งเสริมการปลูก “ป่านศรนารายณ์” ให้กับกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงเรียน Chersery Home จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เครือซีพี – ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลต่อเนื่อง
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 เดินหน้าขับเคลื่อน 14 โครงการ มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าคนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งเเวดล้อมดี สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนเครือซีพี
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องซองอุ๊” และ “น้องท็อป” จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองดีคุณภาพของสังคม
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง Makro ร้อยเรียงความดี จัดกิจกรรม “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” มุ่งเพิ่มพูนทักษะ “อาชีพดี” พร้อมเสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่น้องๆ ในโครงการครอบครัวอุปการะฯ
Read More »
เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ พร้อมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Read More »
เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดกิจกรรมในหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งสร้าง 4 ดี ด้านพลเมืองดี นำร่องนักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
Read More »
ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “อมก๋อยโมเดล” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 10,000 ไร่ ดึงความร่วมมือภาครัฐ ชุมชน กลุ่มธุรกิจซีพี ร้อยเรียงความดี สร้างสมดุลระบบนิเวศ คน ป่า สัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผนึกกำลังสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเตรียมปั้น”นักบริบาล” รองรับสังคมผู้สูงอายุ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังกับ ซีพี ออลล์ สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและศิลปะการชงกาแฟแบบมืออาชีพ ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำทัพกลุ่มธุรกิจเครือซีพี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสูตรอาหารด้วยวัตถุดิบในชุมชน มุ่งเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณปีบริหาร 2565 ขยายผลโมเดล “มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน” คนดี พลเมืองดี อาชีพดี และสิ่งแวดล้อมดี ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมที่ยั่งยืน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชูโมเดล “โครงการกตัญญูและศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างค่านิยม”ความกตัญญู” ยกย่อง และสร้างสุขผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่ดี
Read More »
เครือซีพี ผนึกกำลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล” ปกป้องรักษาป่าต้นน้ำ 10,000 ไร่ สร้างอาชีพ-รายได้-เสริมชุมชนเข้มแข็ง หนุนคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
Read More »
CP โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชวนพาไปดูบรรยากาศของน้องๆ นำไข่ไก่ออกจำหน่ายในชุมชน ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เตรียมนำร่อง 10 โรงเรียน สู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายในปี 66
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “น้องต้น” และ “น้องเฟิร์น” ในโครงการครอบครัวอุปการะฯ เดินทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สร้างความภาคภูมิใจและสะท้อนผลสำเร็จของโครงการฯ
Read More »
วัน “สตรีสากล” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเสนอคุณ “อารีรัตน์ เหลือหลาย” หนึ่งในผู้ที่มุ่งมั่นช่วยสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่อุทิศตนทำหน้าที่ “ครู” ควบ “ผู้ปกครอง” ผสานรวมเป็น “ครอบครัว”
Read More »
ก้าวเข้าสู่ 33 ปี โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท แก้ปัญหาโภชนาการเด็ก ควบคู่การเรียนการสอน ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนสหประชาชาติ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท รับมอบต้นฝรั่งไส้แดงพันธุ์ “หงซินปาล่า” จากไร่อำนวยชัย โดยนักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมกันปลูก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Read More »
33 ปี การทำงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยึดมั่น “เดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” พร้อมตั้งเป้าเป็นพลังหนึ่งในการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด งานพัฒนาอย่างยั่งยืน
Read More »
33 ปี การทำงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยึดมั่น “เดินตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” พร้อมตั้งเป้าเป็นพลังหนึ่งในการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด งานพัฒนาอย่างยั่งยืน
Read More »
ปี 65 แนวโน้มปัญหาผู้สูงอายุไทย จน ป่วย ถูกทอดทิ้ง มส.ผส. แนะ 3 เรื่องเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย สอดคล้องการดำเนินโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
Read More »
สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมงานช่างภาพมืออาชีพถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมในหัวข้อ “การนำเสนอและสร้างสรรค์วีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน” ให้นักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา จ.อุบลราชธานี จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนนโยบายเรื่องโภชนาการเด็กและการปลูกจิตสำนึกการรักต้นไม้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตบท สนับสนุน ศธ.ผนึก กสศ. เดินหน้าคัดกรอง-ช่วยเหลือ นร.ยากจน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ หวังช่วยนักเรียน รร.ตชด.ในชนบท ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
Read More »
20 พฤศจิกายน เนื่องในวัน “สิทธิเด็กสากล 2564” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่”
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เตรียมรับมือ รมว.ศธ. เผยช่วงต้น ธ.ค. ทยอยเปิดเทอมเพิ่ม พร้อมย้ำ! โรงเรียนต้องรักษามาตรการของสาธารณสุข 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทห่วงใยผลกระทบพิษโควิด-19 ทำให้เด็กไทยกว่า 300 ราย กำพร้าครอบครัว เชื่อมั่นแนวคิดโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของ “ครอบครัว” ในการหล่อหลอมอนาคตของชาติ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 เห็นชอบแผนงาน โครงการพัฒนาด้านเด็ก และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งอนุมัติ “โครงการ อมก๋อย โมเดล” เพิ่มเติมด้านพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหา3ด้านกับโรงเรียนในพื้นที่อมก๋อย
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดต้นแบบโรงเรียนบนภูเขาสูงทางภาคเหนือ กับโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เผยการปรับตัวในช่วงวิกฤติโควิด-19 ของโรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร ส่งไข่ไก่ถึงบ้านนักเรียน สะท้อนความห่วงใยในด้านโภชนาการ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ปรับรูปแบบเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปการะแบบ New Normal ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมติดตามความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู ตลอดจนพัฒนาการของน้องๆ ในโครงการฯ
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมุ่งเป้าหมายสู่องค์กร Carbon Neutral
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย ใน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย ภายใต้โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล หวังส่งเสริมให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมนักเรียนทุนฯ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เรื่องทบทวนกติกาการอยู่ร่วมกัน และการปฏิบัติตัวสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ห่วงใยน้องๆ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดมาตรการป้องกัน และการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
Read More »
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท /ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ทีมงานทรูปลูกปัญญา ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าอมก๋อย ภายใต้แนวคิด “อมก๋อยโมเดลสร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”
Read More »
มูลนิธิโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสมทบทุนฝึกอบรมฝึก วิชาชีพด้านการบริบาล ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล เพื่อสร้าง “คุณค่าทางสังคม” ให้โอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เป็นนักบริบาลที่มีส่วนรองรับต่อการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย
Read More »
มูลนิธิฯ จับมือ ธ.ก.ส. มสธ. กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางร่วมมือจัดทำหลักสูตรและชุดความรู้ สร้างอาชีพเยาวชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคชนบทไทย
Read More »
ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทชวนเครือข่ายภาครัฐ เอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางร่วมมือสร้างอาชีพเยาวชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคชนบทไทย
Read More »
รร.อนันตรักษ์การบริบาล ภาคีความร่วมมือของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid 19 – Vaccinated
Read More »