นักเรียนทุนฯมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทปรับตัวรับช่วงโควิด-19 เรียนรู้ฝึกทักษะการเกษตร

แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากจากการระบาดของโควิด-19 กลับไปบ้านเกิดไม่ได้ ไปโรงเรียนไม่ได้ น้องๆนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรีปรับตัวรับกับสถานการณ์

นอกจากเรียนทางออนไลน์แล้ว เด็กๆยังใช้เวลาเรียนรู้ ลงมือทำการเกษตร เพื่อฝึกฝนทักษะ การหาความรู้การทำเกษตรควบคู่กันไปภายใต้การดูและของทีมงานมูลนิธิฯ

น้องๆยังได้ฝึกทักษะชีวิตในการอยู่และการทำงานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมกัน และเรียนรู้เรื่องเศรษฐดิจะพอเพียง

Cr:ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย