มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดงานบรรพชาสามเณร นักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 40 รูป

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดงานบรรพชาสามเณร นักเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 40 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

สามเณรสุภกร (กิจ) ตัวแทนสามเณรในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เปิดเผยว่า ”รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมบวชบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนี่เป็นการบวชสามเณรครั้งแรกของผม คาดหวังว่าการบวชครั้งนี้จะช่วยฝึกสมาธิ สติปัญญา และเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การแข่งขันกีฬาจักรยาน และความฝันรับราชการทหารในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน สามเณรธนพัฒน์ (โอม) กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้บวชบรรพชาสามเณร ได้ตอบแทนพระคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การบวชเณรในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ เพราะครั้งหนึ่งพ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูก และคาดหวังว่าการศึกษาธรรมะระหว่างบวชเรียน จะช่วยฝึกจิตให้นิ่ง ให้สงบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน เพราะธรรมะจะช่วยขัดเกลาจิตใจได้ อยากเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อทำให้จิตใจของเราสงบนิ่ง กายสบาย และมีสมาธิที่ดี