มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผลักดันโครงการครอบครัวอุปการะฯ เข้าสู่ปีที่ 21 ผนึกกำลังมูลนิธิแคร์ฟอร์ชิลเดรน เสริมความแข็งแกร่งแนะแนวทางสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัวอุปการะ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้จัดงานอบรมปฐมนิเทศครอบครัวใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ จำนวน 8 ครอบครัว ณ ห้องประชุม บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์บุรีรัมย์ โดยมี คุณวราลักษณ์ วงศ์กา ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิแคร์ฟอร์ซิลเดรน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครอบครัวอุปการะฯ ในครั้งนี้

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พ่อแม่อุปการะใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการฯ เผยแพร่องค์ความรู้ บทบาทการเป็นครอบครัวอุปการะ ตามหลักแนวคิด Secure Based Approach 5 ข้อ และแนะแนวทางการสร้างความรักและความผูกพันให้กับเด็กอุปการะ เพื่อให้พ่อแม่อุปการะ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนรับเด็ก ๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เข้ามาอุปการะเลี้ยงดูในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้โครงการครอบครัวอุปการะฯ ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 21 และจะยังคงเดินหน้าดำเนินการต่อไป เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยได้มอบโอกาสให้แก่เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ได้สัมผัสกับความรัก ความอบอุ่นอย่างแท้จริง จากพ่อแม่ครอบครัวอุปการะ ที่เข้ามาทดแทน ให้การอบรมเลี้ยงดู บ่มเพาะด้วยความเอื้ออาทร ตลอดจนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม และพัฒนาชุมชนตนเองต่อไปในอนาคต

นางสมหมาย มุ่งดี ตัวแทนผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอุปการะฯ กล่าวว่า “หลังจากที่ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่า มูลนิธิฯ รับสมัครครอบครัวจิตอาสา เข้าร่วมโครงการครอบครัวอุปการะฯ จึงได้ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวทันที เพราะก่อนหน้านี้เคยปรึกษากับสามี อยากมีเด็กมาเลี้ยงดู เพื่อเติมเต็มความสุขในครอบครัว ที่ผ่านมา ได้เลี้ยงดูหลานสาวตั้งแต่เล็กจนโต ซึ่งตอนนี้ หลานสาวได้เติบโตและกำลังวางแผนไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงมองว่า หากหลานสาวไม่อยู่ บ้านคงเงียบเหงา ประกอบกับตนและสามี ไม่มีลูกด้วยกัน จึงอยากมีลูกเพื่อเติมเต็มความผูกพันและความสุข จึงไม่รอช้าที่จะสมัครเข้าโครงการนี้และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับความรักและความอบอุ่น ช่วยอบรมสั่งสอนให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสและอนาคตที่ดีด้วย”