มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำทัพกลุ่มธุรกิจเครือซีพี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสูตรอาหารด้วยวัตถุดิบในชุมชน มุ่งเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อเร็วๆนี้ คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดฝึกอบรมการสาธิตพัฒนาสูตรอาหาร ด้วยวัตถุดิบในพื้นที่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเครือซีพี คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้บริหารบมจ.ซีพี ออลล์ และคุณดวงเด่น โสภา เชฟผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ ด้วยการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของบมจ.ซีพี ออลล์ มอบสู่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สิงหนคร จำนวน 4 กลุ่ม 40 คน ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ในการแปรรูปวัตถุดิบจากชุมชน

สำหรับเนื้อหาในการอบรมฯ ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 4 เมนู ได้แก่ น้ำพริกกุ้งแก้ว กุ้งแก้วสมุนไพร ขนมปัง-ข้าวตังซอสบูดู คั่วกลิ้งปลากะพง 3 น้ำ ซึ่งหลังการฝึกอบรม ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับเพื่อขยายตลาดการขายสู่ผู้บริโภค นำไปสู่การเพิ่มยอดขายและรายได้ต่อไป