หน้าแรก


ข่าวสารและกิจกรรม

admin

19 กรกฎาคม 2024

admin

12 กรกฎาคม 2024

admin

1 กรกฎาคม 2024

admin

1 กรกฎาคม 2024

admin

19 มิถุนายน 2024

admin

13 มิถุนายน 2024

———–

โครงการ ไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ได้ที่นี่

———–

โครงการ พัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

“หนึ่งอาชีพทางเลือก สู่หัวใจนักบริบาล”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนทุนฝึกวิชาชีพ โดยร่วมมือกับ 6 ภาคีเครือข่าย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการบริบาล และได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

1) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (EEC-Campus /ชลบุรี)
2) โรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จังหวัดนนทบุรี
3) โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล กรุงเทพฯ

4) โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ จังหวัดสมุทรปราการ
5) โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่สนใจรับทุนฝึกวิชาชีพหลักสูตรการบริบาลดูแลผู้สูงอายุ สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร รับทุนโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ได้ที่นี่ >> สมัครร่วมโครงการ

———————————————————————————————-

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
อาคารทรูทาวเวอร์ รัชดา (true tower):
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดตามเราได้อีกช่องทางที่

`