CPF และ CP.RLDF ร่วมเสริมความรู้ เพื่อนพนักงานโครงการจ้างงานคนพิการ

เมื่อเร็วๆ นี้ (17 มีค.64) ทีมงานสำนักบริการงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ โดย คุณชาญณรงค์ ตุ่นแก้ว ผู้บริหารโครงการจ้างงานคนพิการ คุณพิทยุตม์ มีทุ่ม คุณเกริกพล แสงใส พร้อมด้วย คุณพฤหัส คันศร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตการภาคอิสาน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ประสานพลังจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาขีดความสามารถให้กับเพื่อนพนักงานที่เข้าร่วมงานกับซีพีเอฟ ตามโครงการจ้างงานคนพิการ ณ โรงเรียนบ้านหินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยมี อาจารย์ปิยะกุล พัวอมรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน ร่วมกิจกรรม

โครงการจ้างงานคนพิการ เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการตาม มาตรา 33 ของ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 โดย สำนักบริการงานทรัพยากรบุคคลซีพีเอฟได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ ที่มีบัตรคนพิการของรัฐ เข้าร่วมงานในองค์กร ด้วยค่าจ้างเริ่มต้นตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ปัจจุบันมีพนักงานตามโครงการฯ กว่า 500 คน ทำงานอยู่ในส่วนงานต่างๆ ของซีพีเอฟทั่วประเทศ

ในส่วนของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักบริการงานทรัพยากรบุคคลซีพีเอฟ จ้างงานคนพิการเข้ามาร่วมดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานโครงการฯ รับผิดชอบภารกิจได้ทั้งการเป็นผู้ช่วยครู ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ ตามความสามารถและศักยภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน โดยพนักงานแต่ละคน เป็นผู้ที่มีบัตรคนพิการ และต้องเป็นคนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปทำงาน

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 880 โรงเรียนทั่วประเทศ มีพนักงานตามโครงการจ้างงานคนพิการร่วมดูแลอยู่ 395 คน ใน 246 โรงเรียน

ขอขอบคุณ
เรื่องและภาพจาก คุณพฤหัส คันศร