มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สร้างความภาคภูมิใจและสะท้อนผลสำเร็จของโครงการฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนทุนฯ ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้ารับประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 13 คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน โดยหลังจากนี้จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นายเกียรติศักดิ์ พลพันธุ์ หรือ น้องฟลุ๊ค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นนักเรียนทุนฯ ในโครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ 14 เล่าว่า หลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในโครงการฯ ก็มีความตั้งใจและไฝ่ฝันว่าเมื่อเรียนจบระดับชั้นม.6 ก็อยากศึกษาต่อ โดยสมัครเรียนคุรุทายาท กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อที่จะได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายหลักคือ กลับไปทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้ น้องๆรุ่นหลัง ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเหมือนกับที่ตนเองได้รับเช่นกัน

น้องฟลุ๊ค กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และพี่เลี้ยงทุกคน ที่มอบโอกาสให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ได้รับโอกาสในการศึกษาจนจบ ถ้าไม่ได้รับโอกาสในวันนั้น ชีวิตก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนวันนี้ อาจจะไม่ได้เรียนต่อ ไม่มีอาชีพดีๆ รวมถึงเป็นภาระของครอบครัวและสังคม หลังจากนี้จะเดินหน้าทำตามเป้าหมายเป็นคุรุทายาท และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดต่อไป