มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทหารือความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ

วันนี้ 27 มกราคม 2564 คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย นำทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบกับโรงเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้สมาคมฯเล็งเห็นว่าเวลานี้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีปัญหาเรื่องการไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยชราแม้จะเห็นว่าเรื่องสุขภาพสำคัญแต่ขาดการตระหนักในการนำความรู้มาแก้ปัญหาสุขภาพ ทำให้คนไทยเสียค่าใช้จ่ายจากการป่วยที่ไม่รู้เท่าทัน

สมาคมฯภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพออกมาเป็น Health Literacy สำหรับชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการที่สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งหากชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการนำไปรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักและดูแลสุขภาพอย่างจริงจังจะทำให้คนไทยแข็งแรงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและต่อสู้กับปัญหาการเกิดโรคระบาดใหม่ๆ

ทั้งนี้สมาคมฯได้ทราบเรื่องราวของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของมูลนิธิฯที่ดำเนินการอยู่ 800 กว่าแห่งทั่วประเทศและอยากร่วมมือทำโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพให้เป็นแบบอย่างโรงเรียนในประเทศไทย โดยจะร่วมกับมูลนิธิฯหาโรงเรียนนำร่องเพื่อดำเนินการให้เป็นต้นแบบ โดยการดึงเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน

ภายหลังการหารือ ทีมงานฯได้เยี่ยมชมตัวอย่างการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ทานอาหารอย่างมีคุณค่าต่อร่างกายภายในโรงอาหารของกรมอนามัย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในโรงอาหารโรงเรียน หรือแม้แต่ในโรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน ฯลฯ