มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมนักเรียนทุนฯ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เรื่องทบทวนกติกาการอยู่ร่วมกัน และการปฏิบัติตัวสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดประชุมนักเรียนทุนฯ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เรื่อง ทำความเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรท่ามกลางภาวะโควิด-19 ยังระบาด พร้อมทั้งทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย ผู้บริหารโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ กล่าวว่าสำหรับกติกาการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ท่ามกลางภาวะโควิด-19 ยังระบาด คือ เวรรับผิดชอบในการทำความสะอาดทุกเวรต้องทำให้ดี ให้สะอาดเพราะช่วงนี้หน้าฝนอากาศชื้นและสกปรกง่าย และในช่วงนี้ใกล้สอบ น้อง ๆ ทุกคนต้องรีบเคลียร์รายงาน การบ้าน ส่งงานให้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ภายในห้องนอน ขอความร่วมมือไม่นำโทรศัพท์ขึ้นไปเล่น ซึ่งหากไม่ทำตามกติกา จะลดเวลาเก็บโทรศัพท์ลงมาเหลือเวลา 3 ทุ่ม ที่จากเดิมเก็บ เวลา 4 ทุ่ม เพื่อเป็นการสอนให้น้อง ๆ รู้จักการเคารพกฎ กติกา และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังเป็นการสอนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ไม่ได้ลงชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1 คน เทอมหน้าจำเป็นต้องมีการหาที่ตรวจ Swab Test ในทุกๆ 7 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนอื่นๆภายในศูนย์ฯ และเมื่อถึงเวลาเปิดเทอมหากโรงเรียนมีมาตรการต่างๆ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด