ซีพีเอฟ องค์กรพันธมิตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กับการปันโอกาส… เพื่อพลิกชีวิต..สร้างอาชีพแก่ผู้พิการในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ถ้าพูดถึง “ผู้พิการ” มักถูกมองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส เพียงเพราะมี ‘บางสิ่ง’ ที่ไม่สมบูรณ์จากปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เพราะบางช่วงชีวิต เราต่างมีโอกาสเป็นคนพิการทั้งทางกายและทางใจได้ทั้งนั้น ในสังคมไทยปัจจุบัน มีผู้พิการจำนวนไม่น้อย

ตามรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเดือนมีนาคม 2564 พบว่า ในประเทศไทย มีผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว จำนวนกว่า 2,092,595 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้พิการในโครงการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้จากการทำงานเพื่อสังคมในชุมชนของตนเอง

ทั้งนี้ซีพีเอฟได้เปิดโอกาสสำหรับผู้พิการที่ได้รับคัดเลือกส่วนหนึ่งบรรจุเป็นพนักงานและทำงานในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

คุณทลา โกสา ผู้พิการที่ได้บรรจุเป็นพนักงานทำงานในโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทำงานรายวัน โดยการเผาถ่านขาย เก็บเห็ดในป่าไปขายและเป็นเหตุที่ทำให้พิการ โดยเหยียบกับระเบิด ซึ่งในวันนั้นไป 7 – 8 คน ก็ไม่คิดว่าตนเองจะเป็นคนเหยียบระเบิด พอเสียขาก็เคยคิดว่าอยู่ไปก็ทำงานไม่ได้เป็นภาระของครอบครัว เลยคิดอยากจะกินยาฆ่าตัวตาย เพราะเคยมีขาแล้วไม่มี เหมือนกับไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิต

“พอได้ยินว่ามีประกาศเปิดรับสมัครโครงการพิเศษของซีพี ก็ภาวนาขอให้ตัวเองได้รับคัดเลือกเพราะทุกข์ยากลำบาก เมื่อก่อนขาดีก็ยากจนมากแล้ว ตอนนี้ก็ยังมาขาพิการอีก แต่ปัจจุบันดีขึ้น เพราะบริษัทช่วยให้ได้มาทำงานตรงนี้ ทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น มีเงินกินทุกเดือน เคยเสียใจว่าชีวิตพิการแบบนี้จะมีงานทำเลี้ยงลูกต่อไปได้หรือไม่ เมื่อได้มาทำงานในโครงการนี้ชีวิตดีขึ้นมาก” คุณทลา กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้พิการแล้ว ไม่ใช่เรื่องของ “ความด้อยค่า” หรือ “ด้อยโอกาส” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้พวกเขาได้รับโอกาส ความอดทนและความพยายามทำให้หลายคนสามารถทลายขีดจำกัดความไม่พร้อมทางกายภาพ ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

ปัจจุบัน ซีพีเอฟจัดจ้างผู้พิการช่วยทำงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนรวม 394 คน ใน 242 โรงเรียนทั่วประเทศ (ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน 855 โรงเรียน) ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพและมีรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการ ตลอดจนลดภาระของโรงเรียนในการจัดจ้างเพื่อมาช่วยงานต่างๆ โดยซีพีเอฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์สู่สังคมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ขององค์กรคือ

“ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน ประโยชน์ต่อองค์กร”

######