รองประธาน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดูงานป่าชุมชนดงใหญ่ อ.เขื่องใน และมอบฝายน้ำมีชีวิตให้ราษฎร อ.น้ำยืน พร้อมพบปะผู้บริหาร พนักงาน จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 ธค. 2563  คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ศึกษาดูงานป่าชุมชนดงใหญ่ บ้านวังอ้อ -​วังถ้ำ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หนึ่งในป่าชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้มแข็งให้คงอยู่และยั่งยืนโดยมีการแบ่งออกเป็นพื้นที่ในการใช้สอย และชุมชนยั่งยืนบนพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจากต้นไม้ได้อีกด้วย

จากนั้นคุณสุภกิตและคณะฯ เดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน ศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)​ ต้นแบบประเทศไทย อีกขั้นตอนสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำบริบทของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีน้ำต้นทุนให้สามารถทำเกษตรหมุนเวียนได้ตลอดปี

และส่งมอบฝายน้ำมีชีวิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ของท้องถิ่นและผู้มาเยืยน ณ ลำห้วยดิน

โดยในการลงพื้นที่ทั้ง 2 แห่งนี้จะสามารถร่วมผนึกกำลังต่อยอดขยายผลเพื่อประโยชน์ของชุมชนที่กว้างขึ้นต่อไปในอนาคต

ในการนี้คุณสุภกิตได้พบปะเพื่อนพนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ณ True Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอีกด้วย