ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิฯดำเนินมาตรการป้องกันดูแลนักเรียนทุนฯปลอดภัยจากโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดใหม่ของโควิด-19 ขณะนี้ ทางศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทห่วงใยในความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และทีมงานได้ดำเนินมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง โดยขอความร่วมมือจากน้องๆงดการเดินทางออกไปภายนอกศูนย์ฯ ปรับการเรียนหนังสือผ่านทางออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อหาสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น โดยเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงที่ออกข้างนอกกลับมาต้องล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในศูนย์ฯ

สำหรับน้องๆบางคนที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทีมงานออกไปรับกลับขึ้นรถให้ล้างมือด้วยเจล และรีบอาบน้ำทันทีที่มาศูนย์

ศูนย์ฯให้ความสำคัญในการดำเนินตามมาตรการป้องกันฯโควิด-19ตามมาตรการที่กำหนดของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ขอบคุณ:ครูอารีรัตน์ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท