มูลนิธิฯเตรียมพร้อมก่อนพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จ.สุโขทัย พุธที่ 23 ธ.ค นี้

เก็บบรรยากาศการเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โดยทีมงานซีพีเอฟและคุณครู น้องๆโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” เพื่อทำพิธีส่งมอบระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีเอฟและโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม นี้

Cr:ดาเรศ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท