เปิดหลักสูตรปี 63 อบรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ คุณวินัย จิตรรัว ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตรอบรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน แก่คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่โรงเรียนท่าน้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี คุณอรไท มะลิแก้ว ผอ.รร.บ้านท่าน้อย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครูที่รับผิดชอบในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 4 โรงเรียนเข้าอบรม เพื่อการดูแลและสนับสนุนโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบคุณ : มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท