กวี ก้องสนั่นไพร นักเรียนทุนฯรุ่น8 อีกความภูมิใจของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

กวีเป็นนักเรียนตชด. จาก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้รับโอกาสมาเรียนต่อที่รร.วังไกลกังวล เมื่อจบม.3 แล้ว กวีเลือกเรียนต่อวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี จนจบ ปวช.จากนั้นเรียนต่อ วิทยาลัยเกษตร ศรีสะเกษ หลักสูตร ปวส. และได้รับคัดเลือกไปฝึกงานประเทศอิสราเอล 11 เดือน เมื่อ ปี2560 หรือ 3 ปีที่แล้ว

ภายหลังกลับมา กวีได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ต่างบ้านต่างเมืองให้น้องๆนักเรียน ตชด. ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 50 คน ฟังที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน ห้วยทรายฯ เป็นแรงบันดาลใจ

ปัจจุบัน กวีทำงานแล้ว โดยกลับมาช่วยงานในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน ห้วยทรายฯด้วยความรู้สึกอยากตอบแทนผู้มีพระคุณอย่าง “อารีรัตน์ เหลือหลาย” หรือ “ครูรี” และ “อัญชลี เกิดทอง” หรือ “ครูนก” ที่กวีเปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่ 2

กวีมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจน แต่ได้รับโอกาสในชีวิต กวีเล่าว่าตอนไปฝึกงานที่อิสราเอลเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้แรงบันดาลใจในการทำการเกษตรที่ก้าวหน้าของอิสราเอล แม้จะอยู่ในท่ามกลางทะเลทราย แต่อิสราเอลนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ต่อสู้กับข้อจำกัด อุปสรรค กวีเองก็เคยฝันอยากเห็นเมืองไทยมีโอกาสและความก้าวหน้าด้านเกษตร แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือกลับมาทำงานตอบแทนครูรีและครูนกที่เสียสละ ทุ่มเทความรัก ความห่วงใยให้กับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพฯ