“ซองอุ๊” นักเรียนทุนฯ รุ่น 7 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผู้ใช้งานศิลปะรับใช้สังคม

หากใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของ “ซองอุ๊” นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรุ่น 7 เด็กชายจากชายแดนจากสังขละบุรี ที่รักในการทำงานศิลปะ นอกจากจะทำงานศิลปะเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว “ซองอุ๊”ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีทำประโยชน์เพื่อสังคม

เมื่อมีโอกาสก็ตอบแทนสังคมโดยนำความรู้เรื่องงานศิลปะไปถ่ายทอดกับเด็กๆและเยาวชน จัดกิจกรรม # ศิลป์สู่น้อง # กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆที่ชื่นชอบในงานศิลปะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

“ซองอุ๊” ยังได้กลับมาสร้างงานศิลปะที่หน้าอาคารศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทรายที่ตัวเองเคยมาพักอาศัยและใช้ชีวิตในช่วงที่เข้าเรียนโรงเรียนไกลกังวล เป็นการกลับมาช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับบ้านหลังที่ 2ที่เคยอยู่ด้วยความตั้งใจ

มูลนิธิฯขอขอบคุณ “ซองอุ๊” และเป็นกำลังใจให้เป็นอีกต้นแบบที่ดีของนักเรียนทุนฯ ใช้ศิลปะรับใช้ชีวิตและสังคมตลอดไป