มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เพิ่มทักษะความรู้นอกห้องเรียนด้านเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

จากการหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนโรงเรือนผักกางมุ้ง โรงเรือนเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการเพาะปลูกเห็ดและการเลี้ยงปลาดุก อีกทั้งยังช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถลดรายจ่ายของโรงเรียนในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียนได้อีกด้วย

โดยเมื่อเร็วๆนี้ คุณวราภรณ์ คิดดี และคุณไกรวิทย์ สิบรัมย์ ผู้แทนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้มอบพันธุ์ปลาดุก อายุ 45 วัน จำนวน 300 ตัว พร้อมอาหารปลา โดยมีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้ช่วยกันเก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้ารุ่นแรก จำนวน 400 ก้อน ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน เพื่อมาประกอบเป็นอาหารกลางวันอย่างเมนูแกงไก่ใส่เห็ด โดยหลังจากนี้ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำผลผลิตบางส่วนมาจำหน่ายให้กับชุมชนในราคาถุงละ 35.-บาท/ครึ่งกิโลกรัม โดยรายได้จากการขายส่วนหนึ่งจะนำมาเป็นต้นทุนในการซื้อก้อนเห็ดในรุ่นต่อไปด้วย