มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท แนะนำ 4 ทริค เลือก “ไข่ไก่สด” แทน “ไข่ไก่เก่า” ไปกับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เล็งเห็นความสำคัญของโภชนาการนักเรียนไทยที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะ “โปรตีน” จาก “ไข่ไก่” ที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯ จึงทำให้มีไข่ไก่ที่สดใหม่ ที่สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวัน🍳ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกว่า 900 โรงเรียน

เรามาดู 4 ทริค ในการเลือก “ไข่ไก่” ที่สด ใหม่ ตามแบบฉบับมือโปร ซึ่งการมีวัตถุดิบที่ดีจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับเมนูอาหารอีกด้วย✨

เพื่อนๆ หรือน้องๆ ในโครงการฯ สามารถนำทริคนี้ไปใช้สังเกตไข่ไก่ที่บ้านได้เลยนะ!! 😉