มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมร้อยเรียงความดีนำผลิตภัณฑ์ซีพีถวายวัดบรมนิวาสเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ BD Manager / Special Project Office สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นำผลิตภัณฑ์ในเครือซีพี มูลค่ารวม 151,300 บาท ถวายแด่ พระเทพวรคุณ เจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส เพื่อสนับสนุนโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) แบ่งปันสู้ภัยโควิด-19 ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

ผลิตภัณฑ์ที่ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ นำถวายเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) แบ่งปันสู้ภัยโควิด-19 ของวัดบรมนิวาส ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เนื้อไก่สดซีพี 1,250 กิโลกรัม ไข่ไก่สดซีพี 3,000 ฟอง ข้าวสารตราฉัตร 3,000 กิโลกรัม และน้ำมันพืช 110 ลิตร มูลค่ารวม 151,300 บาท

ทางวัดบรมนิวาส ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นด้วยเจตนาที่จะร่วมป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง โดยร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระลอกที่ 3 นี้ ด้วยการขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มีจิตสาธารณะ นำมาจัดทำอาหารปรุงสุกถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และแจกจ่ายแก่ผู้พักอาศัยในวัด ประมาณ 130 ชุด และแจกจ่ายให้ประชาชนประมาณ 2,000 คนที่พักอาศัยในชุมชนโดยรอบวัดบรมนิวาส 8 ชุมชน เป็นประจำทุกวัน ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน