โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนำไก่ไข่เข้าเลี้ยงพร้อมรับการเปิดเทอม

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นอีกโครงการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินในการส่งเสริมเพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน ซึ่งดำเนินการมา ตั้งแต่ 2532 ถึงปัจจุบันรวม 880 โรงเรียน

สำหรับ ปี 2564 นี้ มี โรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการ 25 โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมี 5 โรงเรียนที่นำไก่ไข่เข้าเลี้ยงแล้ว

โดยล่าสุดโรงเรียนบ้านห้วยลาด ต.ห้วยลาด อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นำไก่เข้าเลี้ยง จำนวน 200 ตัว และ อีก 20 โรงเรียนจะนำไก่เข้าเลี้ยงเปิดเทอม นี้เช่นเดียวกัน

คุณลักษณา พรหมพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาดกล่าวว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหารที่เหมาะสมและไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีและ ที่สำคัญ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และ ชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากผลผลิต ที่เหลือจากการบริโภคภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนจำหน่ายให้ชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเล็กน้อยซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพในภาวะสถานการณ์ โควิค 19 อีกช่องทางหนึ่ง

ด้านอาจารย์ นภัทร พงษ์คำ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าจะเป็นการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งเดิมโรงเรียนก็เลี้ยงไก่ไข่อยู่เดิมแต่สภาพโรงเรียนมีชำรุดเสียหาย จึงขอสมัครเข้าร่วมโครงการกับ มูลนิธิฯ และ โรงเรียนขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเด็กๆ ในโรงเรียนผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

มูลนิธิฯ ยินดีที่จะขอนำเรื่องราวดีๆ ของโรงเรียนในโครงการฯ มานำเสนอ หากโรงเรียนในโครงการฯมีเรื่องเล่าน่าสนใจ ส่งเรื่องราวเข้ามา มูลนิธิฯ ยินดีจะได้เผยแพร่โครงการดีๆของแต่ละโรงเรียน ทางเว็บไซท์มูลนิธิ www.cp-foundationforrural.org โดยติดต่อคุณสกุล โพธิ์ดี

ภาพ/เรื่อง โดนคุณสกุล โพธิ์ดี