จากใจ “เกียรติศักดิ์ สายแวว” นักเรียนทุนฯรุ่น9 ขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่ให้โอกาสสอนให้เป็นคนดี

สวัสดีครับ ผม นายเกียรติศักดิ์ สายแวว นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ รุ่น 9 จบมาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัด สระแก้ว ครับ ก็จะบอกถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่ได้ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทุนเข้ามาเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะครับ

มันเป็นโอกาสและสิ่งที่ภาคภูมิใจและก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นะครับ ที่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พักที่หลับที่กิน ทุกๆอย่างเลยครับ ความรู้สึกตั้งแต่เข้ามานะ ผมเชื่อว่า หลายๆคนที่มาคิดแบบผม ผมว่าเรามาต่างที่ต่างแดน ทั่วจังหวัด โอกาสที่ได้ผมกันมันยากมาก แต่โอกาสมันก็ทำไห้พวกเรามาเจอกัน ผมว่าเราคือครอบครัวเลยก็ได้ครับ ได้มาเจอรุ่นพี่ที่ดีคอยให้กำลังใจสอนในการเรียน ได้เจอเพื่อนที่มารุ่นเดียวกันที่คอยช่วยเราในหลายๆเรื่องและครู ตชด.ได้ฝึกระเบียบวินัย และมูลนิธิยังสอนฝึกให้เราในด้านการเกษตรฯ

ผมประทับใจในหลาย อย่างมาก ที่นี้ให้ความอบอุ่นทุกอย่าง และสิ่งสำคัญ ผมต้องขอขอบคุณ ครูอารีรัตน์ และครูนก เป็นอย่างมากเลย ทุกๆคนน่าจะคิดแบบผม เป็นครูที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ นักเรียน คอยให้กำลังใจ คอยให้คำปรึกษา ดูแลเราตั้งแต่เราตื่นนอน เราไปเรียน จนเรากลับมา ทั้งอาหารการกินไม่ขาดบกพร่อง ดูแลเราตั้งแต่การแต่งกาย ความสะอาด และอื่นๆอีกมากมาย สอนให้เรารู้จักช่วยตัวเองได้ สอนในการใช้ชีวิตประจำ ในด้านมารยาทชีวิตประจำวัน

สุดท้ายนะครับ ต้องขอขอบคุณทาง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมากนะครับ ขอบคุณโอกาสที่ให้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ผมเชื่อว่าเด็กทุกที่จบออกไปเรียนต่อหรือทำงานคิด แบบเดียวกัน ที่นี้สอนเราไห้เราเป็นคนดี สอนเราไห้มีวินัยในตนเอง สอนเราไห้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองและการตัดสินแก้ไขปัญหาได้ สอนให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อติดตัวเลี้ยงชีพได้ และอื่นอีกมากมายครับขอบคุณมากนะครับ และ สุดท้ายขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้ให้โอกาสกลับมาทำงานดูแลน้องๆต้นกล้าที่กำลังโตในอนาคต ครับ

ถึงที่นี่จะเป็นบ้านเล็กๆ แต่ทุกคนคือครอบครัวใหญ่ของเรา ครับ”