โครงการนักเรียนทุนฯจัด กิจกรรมสร้างสรรค์​ สร้างสัมพันธ์ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นักศึกษาฝึกงาน​ 2 สถาบัน​ น้องพีช,น้องจ๋า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ น้องลูกแก้ว น้องอุมา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและพี่เลี้ยงนักเรียนทุนร่วมจัดกิจกรรมให้น้องนักเรียนทุน​มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท​ เพื่อให้น้องๆสร้างความสัมพันธ์​ สร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง​ และนันทนาการสนุกสนานก่อนกลับภูมิลำเนาในช่วงเวลาปิดเทอม

น้องๆนักเรียนทุนสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก​ นอกจากความสนุกที่ได้รับไปแล้วนั้น​ ยังมีข้อคิดในกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วย
ทั้งฝึกทักษะการสื่อสาร ให้ผู้ที่รับสารเข้าใจมากยิ่งขึ้น ฝึกความเป็นผู้นำ ทักษะการจดจำ และการส่งต่อข้อความที่ได้รับที่ถูกต้อง ฝึกความกล้าแสดงออก และมีความสนุกสนาน ฝึกการใช้สมาธิและเกิดความสามัคคีในกลุ่ม ฝึกทักษะการวางแผนและการแบ่งหน้าที่กันของสมาชิกในกลุ่มพร้อมนำเสนอมุมมองความรู้สึกของนักเรียนทุนต่อศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรและต่อนักเรียนทุนด้วยกันเอง

Cr:ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร