มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “น้องต้น” และ “น้องเฟิร์น” ในโครงการครอบครัวอุปการะฯ เดินทางสู่เป้าหมายทางการศึกษา พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

จากการดำเนิน โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมฯ มากว่า 19 ปี มีเป้าหมายสร้างครอบครัวที่หล่อหลอมให้เด็กกำพร้าเติบโตเป็นคนดี พลเมืองดีของสังคมทั้งทางกายและจิตใจ ผ่านการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ โดยเฉพาะการมีความ “กตัญญู” ต่อพ่อแม่อุปการะฯ โดยที่ผ่านมามีเด็กอุปการะร่วมโครงการฯ รวม 96 คน มีอายุระหว่าง 9 – 22 ปี โดยปัจจุบันมีเด็กที่จบการศึกษาปริญญาตรี เเล้ว จำนวน 4 คน นับเป็นผลสำเร็จที่สามารถบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เติบโตและได้รับการศึกษาที่ดี อีกทั้งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมในด้าน “เด็กกำพร้า” อีกด้วย

โดยล่าสุด มูลนิธิฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 บัณฑิตป้ายแดง นายกฤตานนท์ บุตรน้อย หรือน้องต้น จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25 จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และนางสาวสุวนันท์ ทองเพิ่มทรัพย์ หรือน้องเฟิร์น จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.32 จากสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง

นายกฤตานนท์ บุตรน้อย หรือน้องต้น บอกเล่าถึงความรู้สึกว่า การได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการฯ นี้ และได้มาอยู่กับครอบครัวอุปการะตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ทำให้สานฝันในหลายๆด้าน ทั้งในการมีด้านครอบครัว มีการศึกษา สามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป้าหมายต่อไปอยากทำงานเก็บเงิน และเปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง ทำธุรกิจของตนเองให้มีความมั่นคง สามารถดูแลตนเองและเลี้ยงดูพ่อแม่อุปการะได้ ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ที่อุปการะดูแลให้ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบจนมีวันนี้

ทางด้าน นางสาวสุวนันท์ ทองเพิ่มทรัพย์ หรือน้องเฟิร์น เปิดเผยว่า การได้เรียนจบในวันนี้ รู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในระหว่างเรียน รู้จักอดทน แก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม อยากจะขอขอบคุณพ่อกับแม่ที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ ให้กำลังใจและเข้าใจในทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังมีพี่ๆมูลนิธิฯ ที่มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนมาตลอด 19 ปี

มูลนิธิฯ ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้ง 2 คน ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนดี พลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนมีอาชีพดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม