1 กันยายน 2565 “วันสืบ นาคะเสถียร” หากกล่าวถึง…เรื่องการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอรำลึก 32 ปี “สืบ นาคะเสถียร” ผู้ที่เป็นนักอนุรักษ์ทั้งกายใจ และทุ่มเทชีวิตเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2528 ยังได้เคยเข้าไปสำรวจ “กวางผา” ในดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในเวลานั้น ชาวบ้านจุดไฟล่าสัตว์จนเกิดไฟป่า

ในปัจจุบัน การอนุรักษ์ “กวางผา” 🦌ได้เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยให้ความสำคัญด้านการสร้างสมดุลระบบนิเวศ คน ป่า สัตว์ อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ผ่านโครงการอมก๋อย โมเดล ซึ่งจะสามารถสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ “กวางผา” ที่ได้กลายเป็นสัตว์สงวน 1 ใน 19 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

โดยเข้าไปสนับสนุนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ในการศึกษาและวิจัยพันธุกรรม ถิ่นอาศัย การจัดการโซนนิ่งระหว่างพื้นที่กวางผากับชุมชน การพัฒนาแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การขยายพันธุ์ และการติดตามสถานะความเป็นอยู่ของกวางผาภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เรื่องราว “กวางผา” ยังเคยถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นของการเสวนาในงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร อีกด้วย

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #วันสืบนาคะเสถียร #อนุรักษ์สัตว์ป่า #กวางผา #โครงการอมก๋อยโมเดล