มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องซองอุ๊” และ “น้องท็อป” จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองดีคุณภาพของสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้ารับประกาศนียบัตรจบการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนิติธร วรศิลป์ธนโชติ หรือ น้องซองอุ๊ จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.69 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นายวรวุธ ขันอาสา หรือน้องท็อป จบการศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สร้างความภูมิใจแก่พี่ๆมูลนิธิฯ กับความสำเร็จของน้องๆ ในครั้งนี้

สำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มีเป้าหมายสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าศึกษาในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนที่พักค้างประจำร่วมกับพี่เลี้ยงจากมูลนิธิฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายนิติธร วรศิลป์ธนโชติ หรือ น้องซองอุ๊ กล่าวว่า สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ขอขอบคุณตนเองที่ตั้งใจเรียน และมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มจากได้รับทุนในโครงการฯ ในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต เนื่องจากตนไม่เคยคิดว่าจะได้ศึกษาต่อ เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาจึงคิดจะบวช แต่ในวันนี้สามารถจบปริญญาตรีได้ และมีโอกาสในการทำงานที่มั่นคง นอกจากนี้ยังรวมกลุ่มทำจิตอาสาเกิดเป็นโครงการ “ศิลป์สู่น้อง” โดยไปวาดภาพตามโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในด้านศิลปะให้กับน้องๆ

“…การได้มาอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร นอกจากได้รับโอกาสในการเรียนต่อแล้ว ยังทำให้ได้ฝึกฝนทักษะอาชีพหลายอย่าง ทั้งการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการสอนให้รู้จักระเบียบวินัย ซึ่งเป็นโอกาสที่หาที่ไหนไม่ได้แล้ว อยากให้น้องๆที่ได้รับโอกาส อย่าทิ้งไป ให้ตั้งใจเรียน ให้คิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านและตัวเราเอง เมื่อมีโอกาสก็อยากให้กลับไปช่วยเหลือหมู่บ้าน หรือนำความรู้ที่มีไปสู่สังคมด้วย นอกจากนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมูลนิธิฯ ที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่ผมยังไม่มีสัญชาติไทย คอยอบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษา เปรียบได้เหมือน “แม่” คนหนึ่ง ดูแลเด็กๆทุกคนดีมาก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ผมสำนึกบุญคุณและยังคงคิดถึงอยู่เสมอครับ…”

นายวรวุธ ขันอาสา หรือน้องท็อป กล่าวว่า รู้สึกดีใจกับความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เนื่องจากเป็นคนแรกในครอบครัวที่ศึกษาจบ ซึ่งจะมีวันนี้ไม่ได้ ถ้าในวันนั้นไม่ได้รับทุนในโครงการฯ ได้มาศึกษาต่อในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครอบครัวซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน นอกจากนี้ยังได้มาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ทำให้ได้ฝึกทักษะหลายอย่าง ทั้งการทำเกษตร ทำอาหาร เลี้ยงสัตว์ จนกลายเป็นความสามารถติดตัว

“ผมอยากขอบคุณพี่ๆมูลนิธิฯ ที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล และช่วยเหลือทุกอย่าง ผมรู้สึกว่าพี่ๆเหมือน “แม่” คนหนึ่งของผมเลย แม้ในวันนี้จะไม่ได้อยู่ในศูนย์แล้ว แต่ผมก็ยังคิดถึงอยู่ตลอด สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลัง อยากให้ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ เมื่อได้รับทุนฯ ก็อยากให้ไปเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลฯ และไปอยู่ที่ศูนย์ฯ ที่เดียวกับผม เพราะเค้าจะดูแลทุกอย่าง ดีต่อผู้ปกครองในการลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องเรียนก็จะมีรุ่นพี่คอยสอนคอยแนะนำน้องๆได้”

คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย หรือครูรี เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เปิดใจว่า ดีใจกับน้องๆ และครอบครัว น้องทั้ง 2 คน ได้เลือกเรียนในสายที่ตนเองสนใจและมีความถนัด น้องซองอุ๊ มีพรสวรรค์และชื่นชอบด้านศิลปะทุกแขนงมาตั้งแต่ชั้นมัธยม จึงเลือกเรียนสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และสามารถคว้าเกียรตินิยมมาได้ และน้องท็อป ก็มีความสนใจในด้านการช่าง จึงเลือกเส้นทางเรียนช่างไฟฟ้า จนประสบความสำเร็จในวันนี้ โดยในปัจจุบันมีงานทำประจำ มีรายได้ส่งให้ครอบครัว และกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัว สามารถเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องในโครงการฯ รุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

“…การรับปริญญาก็เป็นเครื่องบ่งบอกความสำเร็จ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในด้านการศึกษา ปูเส้นทางสู่สายอาชีพที่น้องๆ ตั้งใจ สำหรับมูลนิธิฯ มีหน้าที่ที่ต้องช่วยเติมเต็มเด็กๆ ให้เติบโตมามีชีวิตที่ดี เป็นงานช่วยสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา อาชีพ และฐานะทางสังคม…”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องซองอู๊” และ “น้องท็อป” จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองดีคุณภาพของสังคม