มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยนักเรียนทุนฯ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก พร้อมทั้งยังคงห่วงใยสุขภาพของน้องๆอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยน้องๆในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก โดยมีบุคลากรแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน และการสังเกตอาการหลังฉีดอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ภายในเดือนพฤศจิกายน จะมีนักเรียนทุนฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะทะยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก จำนวน 10 คน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการภายในศูนย์ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ท่ามกลางภาวะโรคโควิด-19 ยังระบาด อย่างเคร่งครัด ในการอยู่ร่วมกันภายในหอพัก โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุนฯ เป็นสำคัญ