“สุนทร พลีเพื่อชาติ” ผลผลิตโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

ขอบคุณ ครูนกทีมงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปัน น้องสุนทร พลีเพื่อชาติ นักเรียนทุนรุ่น 3 ของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯของมูลนิธิฯ จบจาก รร.ตชด สุนทรเวช อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เริ่มเข้าโครงการฯในปี 2548 จบ ม.6 โรงเรียนวังไกลกังวล และจบปริญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ น้องทำงานที่กรุงเทพฯ ได้2ปี ก็ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากอยากกลับมาอยู่บ้าน จึงกลับมาทำงานในร้าน7-11 ที่ อ.สังขละบุรี โดยไปกลับบ้านกับที่ทำงาน ระยะทาง 11 กม. แต่มีความสุข ได้มีเวลาดูแลครอบครัวและตอบแทนครอบครัวด้วยการให้ค่าใช้จ่ายคุณแม่ทุกเดือน และยังช่วยส่งน้องเรียนอีก 2 คน

เมื่อปีที่แล้ว น้องสุนทรเริ่มซื้อที่ดินสะสม จนถึงปัจจุบัน 3 แปลง จำนวนโดยรวมประมาณ 50 ไร่ เริ่ม ปลูก ทุเรียน จำนวน 50 ต้น อายุประมาณ 1 ปี และปลูกไม้ป่าที่มีมูลค่า พะยูง มะค่า ยางนา ปัจจุบันน้องสุนทรยังคงทำงานอยู่ในซีพีออลล์ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 สาขาหน้าตลาดสดเทศบาลอำเภอสังขละบุรี พร้อมทั้งเริ่มลงมือกับที่ดินที่มีเพื่อวางอนาคตที่มั่นคงต่อไป น้องสุนทรจึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของทีมงานโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทที่อยากแบ่งปันให้ชาวซีพีร่วมภูมิใจในการสร้างคนดี พลเมืองดีอีกชีวิต

Cr:ครูนก/อัญชลีโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท