มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจัดอบรมพัฒนาทีมงานเรื่อง “นวัตกรรมและการจัดการ การพัฒนาคุณภาะชีวิตชนบท” โดยคณาจารย์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM

วันนี้ 10 พ.ย. 2563 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย พร้อมทีมงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเข้ารับการอบรมเรื่อง”นวัตกรรมและการจัดการ การพัฒนาคุณภาะชีวิตชนบท” โดย อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM ให้การต้อนรับและให้กำลังใจทีมงานที่ทำงานเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ผศ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และ ผศ.ดร.มลฤดี จันทรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาอาชีพคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร มาให้ความรู้

ผศ.วิวัฒน์แนะนำทีมงานมูลนิธิฯรู้จักการประเมินคุณค่าของงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งคิดถึงคุณค่าใหม่ เรื่องใหม่ในการทำงานสังคม ต้องคำนึงถึงบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป คนทำงานสังคมต้องปรับตัว ก้าวให้ทันเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน ต้องรู้จักสื่อสารงานสังคมให้ผู้คนรับรู้ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเข้าใจภาพรวมและภาพย่อยของสังคม