นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ รวมพลังร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำบริเวณแปลงไม้ผลพันธุ์ดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ พี่ๆ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำน้องๆ เยาวชนในโครงการฯ ร่วมกิจกรรมในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีต่อปวงชนชาวไทย ต่อจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นกลุ่มนักเรียนทุนฯจิตอาสา ได้ไปปฏิบัติหน้าที่โดยทำการปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำบริเวณแปลงไม้ผลพันธุ์ดี ให้มีความสวยงาม

ทั้งนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทรงให้ใช้พื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นที่ตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร” เพื่อให้เยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้รับการฝึกฝนอาชีพ ทักษะชีวิต ให้เป็น “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี” ต่อไป

ภาพ-ข่าว : อาภาพร เจ็กกลัด