มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท รับมอบต้นฝรั่งไส้แดงพันธุ์ “หงซินปาล่า” จากไร่อำนวยชัย โดยนักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมกันปลูก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนจากไร่อำนวยชัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบต้นฝรั่งไส้แดงพันธุ์ “หงซินปาล่า” จำนวน 30 ต้น ให้กับน้องๆ นักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ ภายในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณอัญชลี เกิดทอง (ครูนก) ผู้แทน ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้รับมอบ และนำการปลูกร่วมกับน้องๆ พร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ ฝรั่งไส้แดงพันธุ์ “หงซินปาล่า” มาจากประเทศไต้หวัน รูปร่างเป็นทรงหยดน้ำ มีเนื้อในสีแดงอมชมพู เมล็ดมีน้อย รสชาติหวาน กรอบ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีวิตามินซีสูงกว่าพันธุ์อื่น ดีกับระบบลำไส้ เเละช่วยต่อต้านไข้หวัด ได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว โดย.. อาภาภร เจ็กกลัด