มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” สร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 2 แก่เด็กและเยาวชนอมก๋อย จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเดินหน้ายุทธศาสตร์ อมก๋อยโมเดล ดำเนินงานนโยบายด้านการศึกษา จัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” ณ โรงเรียนบ้านยางครก ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก คณะครูอาจารย์ และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 59 คน (นักเรียนหอพัก) โดยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง จากรอบปฐมฤกษ์ที่ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ตำบลม่อนจอง เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม “หนังสร้างฝัน” ด้วยมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า “ความฝันของเด็กไม่ใช่เรื่องล้อเล่น” จึงอยากจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย ให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการเกิดเป็นแนวทางสร้างฝันในอนาคต โดยมีการนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ประกอบกิจกรรม ดังนี้ 1) หนังสั้น “สัญญาณจากฟ้า VR009 2) หนังสั้น “เหตุผลทำไมคนไทยถึงรักในหลวง” 3)หนังสั้น “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด 4) หนังสั้น “ของขวัญจากดิน” 5) คลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “พี่ตะวัน” และ 6) คลิปสั้นโอกาสสำหรับคนที่ตั้งใจ “พี่เชนร์” ซึ่งกิจกรรม “หนังสร้างฝัน”

นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกของโรงเรียนบ้านยางครก ที่มีกิจกรรมแบบนี้ ซึ่งกิจกรรมหนังสร้างฝัน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการการจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆ ได้เปิดโลกด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ วิชาชีพ และมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ ในการตามหาความฝันของตนเอง”

หลังจบการฉายวีดิทัศน์ได้มีการตอบรับที่ดีจากเด็กและเยาวชน บางคนเริ่มมองเห็นความฝันของตนเอง โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้บอกเล่าว่า “ขอบคุณพี่ ๆ จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่นำกิจกรรมดี ๆ มาให้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคต ”

กิจกรรม “หนังสร้างฝัน” จะดำเนินการเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนในเครือข่ายต่อไปอีกกว่า 20 โรงเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถจุดประกาย เติมไฟ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความฝัน สร้างแนวทางและจุดหมายในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังได้วางแผนการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา โครงการอมก๋อย โมเดล ในมิติอื่นอีกในอนาคต เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่าอมก๋อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่า ตอบแทนคุณแผ่นดิน พัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และเติบโตไปเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติต่อไป