มูลนิธิฯ จัดปฐมนิเทศโรงเรียนใหม่ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ต้อนรับโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ผ่านการจัดการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จำนวน 6 คน ได้แก่ คุณธิติ ติณสูลานนท์ คุณวราราชย์ เรืองศรี คุณพฤหัส คันสร คุณอิทธิพล ขุนศรี คุณสกุล โพธิ์ดี คุณธนกฤต บันเทิงสุข และโรงเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านโคกใบบัว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
2. โรงเรียนบ้านคำกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
3. โรงเรียนบ้านผือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
4. โรงเรียนบ้านห้วยทราย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน)

ทั้งนี้ การปฐมนิเทศดังกล่าวฯ เพื่อให้โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ และระบบเบิกจ่ายที่ทางโรงเรียนต้องจัดทำเอกสารกลับมาให้ทางมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจในวิธีและขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในระหว่างการเลี้ยง ทั้งปัญหาที่กำลังจะเกิดและร่วมกันแก้ไขปัญหาในระหว่างร่วมโครงการ ซึ่งในระหว่างนี้ให้ทางโรงเรียนจะดำเนินการปรับหน้าดินรองบประมาณก่อสร้างต่อไป

###
ภาพ คุณ ธิติ ติณสูลานนท์
เขียน คุณ ธนกฤต บรรเทิงสุข