เรื่องราวดีๆ ความมีน้ำใจของโรงเรียนหนึ่ง สู่อีกโรงเรียนหนึ่ง ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในบางโรงเรียนพบปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโรคระบาด โดยล่าสุดบ้านเด็กบางละมุง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการที่มีผลประกอบการณ์ดี แต่ขาดบุคลากรครูในการดูแลโครงการ ก็ได้มีความยินดีที่จะส่งต่ออุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงไก่ พร้อมทั้งมอบเงินทุนโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านแสนสุข เพื่อให้นำไปใช้ต่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นคนกลางและเป็นพยานรับมอบส่งต่อในการครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนบ้านแสนสุขได้นำทุนและอุปกรณ์ไปขยายต่อยอดจากเดิมเลี้ยงไก่ จำนวน 100 ตัว เพิ่มเป็น 150 – 200 ตัว เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไปช่วยเหลือชุมชนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติที่ทุกคนกำลังเดือดร้อน โดยปัจจุบัน โรงเรียนได้ร่วมโครงการฯ เป็นปีที่ 4 ก็มีแผนจะเติบโตไปเรื่อยๆ เพื่อผลักดันโครงการให้เป็นหลักสำคัญในการเป็นคลังเสบียงของชุมชนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

######