มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ให้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ให้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายบุญมี ออกแมน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ สมปาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการขาย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวดวงพร จิราพิพัฒนชัย ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเจียไต๋ โฮมการ์เด้น บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) และนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน 5,000 ซองให้กับ ว่าที่ พ.ต. ไพรัช พึ่งทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใน 42 จังหวัด นำไปปลูกเพื่อรับประทานภายในครอบครัว ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยให้ประชาชนได้สร้างแหล่งอาหารของตนเอง เป็นอีกวิธีที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ลดการออกไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน