ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดอบรมเกษตรกรทำปุ๋ยน้ำใช้เองลดต้นทุน

นอกเหนือจากงานฝึกอบรมเยาวชนเกษตร ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทยังมีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน 29 ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย และคุณอัญชลี เกิดทอง 2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดอบรมเรื่องการทำปุ๋ยน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 8 ต.สามพระยา ช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

Cr: ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร