ความภาคภูมิใจของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนา​ชีวิต​ชนบท ในโอกาสนำเยาวชนในโครงการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

ความภาคภูมิใจของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนา​ชีวิต​ชนบทในโอกาสนำเยาวชนในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานเรื่องการผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้กับกิจกรรมเกษตรในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ของมูลนิธิฯ ณ​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่3 มิถุนายน 2564ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ​ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาฯ ที่มอบโอกาสให้กับน้องๆCr:ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร