มูลนิธิฯ เคียงข้างจนวาระสุดท้าย ขอแสดงความเสียใจกับ คุณตาพิศ หนึ่งในสมาชิกโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล พร้อมให้กำลังใจครอบครัวให้เดินหน้าต่อไป

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล เพื่อสร้างสุขสมวัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ และบรรเทาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในการเป็นคนมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ และดูแลผู้สูงอายุหรือคนในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมอบเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท เพื่อใช้เงินในส่วนนี้รวมกับเบี้ยผู้สูงอายุจากทางภาครัฐ เป็นค่าดำรงชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณตาพิศ กินรี อายุ 74 ปี ณ บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทห่างไกลเมื่อเดือน มกราคม 2564 ได้จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางญาติพี่น้อง และมีคุณอณุสรณ์ ศรีแสน ตัวแทนจากมูลนิธิฯ ได้ร่วมงานศพคุณตาจนวาระสุดท้าย โดยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พร้อมทั้งให้เงินช่วยเหลือค่าจัดงาน และให้กำลังใจคนที่ญาติพี่น้องที่ยังต่อสู้และดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพิศ กินรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยเหลือคุณตาและครอบครัวได้ไม่มากก็น้อยตลอดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ขอให้ครอบครัวสามารถก้าวเดินต่อไปได้เข้มแข็ง

ภาพ: คุณ อณุสรณ์ ศรีแสน
เรื่อง:คุณ ธนกฤต บรรเทิงสุข