เนื่องในเดือนแห่งความรัก…มารู้จัก “พี่เลี้ยง” ในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ที่อุทิศตนทำงานด้วยหัวใจ หวังสร้างเด็กกำพร้าให้เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น

“คุณวราภรณ์ คิดดี หรือพี่วิก” 👩🏻 หนึ่งในทีมงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ดูแลโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม พร้อมรับบท “พี่เลี้ยง” ให้น้อง ๆ โดยประจำอยู่ในพื้นที่ บ้านบุโพธิ์ ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า ที่เข้าร่วมโครงการฯ มากว่า 10 ปี ‼️ และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการบ่มเพาะน้อง ๆ ในโครงการมาแล้วหลากหลายรุ่น

พี่วิก เปิดใจว่า การที่ตัดสินใจมาทำงานนี้ จุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กๆ ว่าอยากทำงานช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส จึงได้ตัดสินใจศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ว่าการทำงานเพื่อสังคม จำเป็นต้องมี “จิตสาธารณะ” เป็นงานที่ทำด้วยหัวใจและสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองและคนรอบข้าง👩‍👧💞

เมื่อได้มีโอกาสได้มาทำงานกับมูลนิธิฯ ในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ทำให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “เด็กกำพร้า” ที่มีความต้องการมีครอบครัวที่จะช่วยอบรมบ่มเพาะ และเติมเต็มความรักความอบอุ่น ให้เติบโตกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

และท้ายที่สุด…💬 อยากจะขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ขับเคลื่อนโครงการดีๆ และทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของงาน และคุณค่าในตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ตลอดจนสังคมประเทศ