เรื่องราวสุดซาบซึ้งในเดือนแห่งความรัก…ไปกับ น้องอั้ม ชาลินี จากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม

ปิดท้ายเรื่องราวสุดซาบซึ้งในเดือนแห่งความรัก… 💓 ไปกับน้องจากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม บอกเล่าความในใจถึงพ่อแม่อุปการะ กับความสัมพันธ์สุดลึกซึ้ง เติมเต็มชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

หลายคนอาจจะทราบแล้วว่า… มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ “เด็กกำพร้า” 👧🏻 จากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์เอกชน ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะที่มีความเหมาะสมให้กับเด็กแต่ละราย✔️

นอกจากนี้ น้องๆยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพ จนถึงอุดมศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพตามความสามารถ และความถนัด เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

นางสาวชาลินี หอมทอง หรือน้องอั้ม อายุ 20 ปี หนึ่งในเยาวชนที่เติบโตมาในโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันน้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และเป็นตัวอย่างของน้อง ๆ ในชุมชนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

น้องอั้มเล่าว่า… ตนมาอยู่กับครอบครัวอุปการะตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่ได้รับจากครอบครัว อาทิ การทำเกษตร การเลี้ยงสัตว์ อาทิ เลี้ยงไก่ หมู ปลา ตลอดจนทักษะการทำอาหาร ที่สามารถต่อยอดเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผลการเรียน อยู่ในอันดับต้นๆของรุ่น และได้มีโอกาสเป็นตัวแทน 1 ใน 6 คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี

เรียกได้ว่า… “น้องอั้ม” เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และพี่ๆมูลนิธิฯ ที่ออกผลผลิตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อสังคมได้อย่างดีเยี่ยม🏅

ไม่เพียงเท่านี้ ‼️สำหรับโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ยังเล็งเห็นความสำคัญของสายสัมพันธ์พี่-น้องที่มาจากครอบครัวเดียวกัน จึงมีการจัดสรรให้อยู่ในครอบครัวอุปการะเดียวกัน อย่างน้องอั้ม ก็มีพี่สาวซึ่งมาร่วมโครงการฯ และมาอยู่กับครอบครัวอุปการะนี้ ทำให้ได้เติบโตดูแลซึ่งกันและกันอีกด้วย✨